Ελληνοχώρι Κορινθίας
Τηλ.: 27420 32664
Fax: 27420 34976
info@biodimas.gr
www.biodimas.gr

Πρόγραμμα επιχορηγούμενο
από την Ε.Ε. – Καν. 867/08 – Δράση Εii
του εγκεκριμένου προγράμματος με την
αριθμ. 286827/31-3-09 Απόφαση του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

 
 
 

Υλοποίηση δράσεων των Ελαιοκομικών 3Π
Με το πρόγραμμα Καν. 867/2008
των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων

Η επιχείρηση ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΔΗΜΑ είναι μια από τις πλεον δυναμικές επιχειρήσεις μέλη της ΟΕΦ Ελαιοκομικά προϊόντα Πιστοποιημένης ποιότητας (Ελ-3Π).

Η ΟΕΦ Ελ-3Π αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες αναγνωρισμένες ΟΕΦ αλλά και γενικότερα τους συλλογικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Και αυτό γιατί αυτό που συνδέει τα μέλη των Ελ-3Π είναι το γεγονός ότι η κύρια δραστηριότητά τους είναι αφιερωμένη στα πιστοποιημένα προϊόντα ποιότητας, δηλαδή είτε τα ΠΟΠ/ΠΓΕ, είτε τα βιολογικής γεωργίας, είτε τα ολοκληρωμένης διαχείρισης, είτε των ειδικών υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Βασιζόμενοι στη διάκριση των πιστοποιημένων ποιοτήτων τα Ελ-3Π υπερβαίνουν τους κλασσικούς διαχωρισμούς, δηλαδή είτε αναλόγως της νομικής μορφής (συναιτερισμοί - ιδιώτες), είτε του σταδίου της αγροδιατροφικής αλυσίδας (ελαιοπαραγωγοί - ελαιοτριβεία - τυποποιητήρια - μεταποίηση επιτραπέζιων ελιών), είτε μεταξύ ελαιολάδου - επιτραπέζιας ελιάς.
Έχοντας ανάγει την 'ποιότητα' σε μια αντικειμενική, αναγνωρίσιμη από τρίτους και ελέγξιμη πραγματικότητα, τα Ελ-3Π, αξιοποιόντας τα προγράμματα του ΟΕΦ στοχεύουν στην επίτευξη των εξής στόχων:

- Ανταπόκριση στις υψηλότερες απαιτήσεις των σύγχρονων αγορών και καταναλωτών.- Επίτευξη υψηλής προστιθέμενης αξίας επ' ωφελεία όλων, από τους ελαιοπαραγωγούς εώς τους τυποποιητές / μεταποιητές και εξαγωγείς, καθώς και της εθνικής οικονομίας.- Προσαρμογή στις κατευθύνσεις της ΚΑΠ

Τα Ελ-3Π σήμερα αποτελούνται από 34 επιχειρήσεις - μέλη, ιδιώτες και συνεταιριστικές, οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες σε όλες σχεδόν τις ελαιοπαραγωγικές περιφέρειες και χαρακτηρίζονται από δυναμισμό και εξωστρέφεια καθώς καλύπτουν άνω του 30% των συνολικών εξαγωγών τυποποιημένου ελαιολάδου της χώρας.

Με το πρόγραμμα Καν 867/2008 των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων Υλοποίηση δράσεων των Ελαιοκομικών 3Π

Με δεδομένο τον συνολικά διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος Κανονισμού 867/2008 (560.346,07 ευρώ, 1,46 του συνολικού εθνικού) και τις άπειρες σε αριθμό ανάγκες των μελών της ΟΕΦ Ελ-3Π τελικά υλοποιήθηκαν οι κάτωθι δραστηριότητες.